Skip links

News

Tags

Career

If you possess excellent communication skills, are analytical and systematic, take initiative, and are motivated to learn and apply acquired
• Jugoremedija

• Jugoremedija

Tags

The VITAREM C 500 liposomal brand was born

19.10.2022. godine – prva registracija lipozomalnog vitamina C u formi kapsula. Rodio se brend VITAREM C 500 lipozomalni. Nove formulacije omogućavaju
• Jugoremedija

• Jugoremedija

Tags

Jugoremedija, a new beginning

Jugoremedija novi početak 09.09.2022. godina – prva registracija dodataka ishrani je uspešno urađena. Rođena je linija probiotika REMEBIOTIC. Pet novih proizvoda
• Jugoremedija

• Jugoremedija

Tags

Career

Ukoliko posedujete dobre komunikacijske veštine, analitični ste i sistematični, preuzimate inicijativu i motivisani ste za učenje i primenu stečenih znanja
• Jugoremedija

• Jugoremedija