Skip links

A new line of products for direct application called ZVIZ UP has been developed

  • Razvijena je nova linija proizvoda za direktnu primenu pod nazivom ZVIZ UP. Različite kombinacije minerala i vitamina, kao i ekstrakta dokazane efikasnosti i delovanja, prijatnog ukusa i prilagođene potrebama korisnika. Zviz Up Fe direct, Zviz Up Fe, Zviz Up IMMUNO direct.