Skip links

The VITAREM C 500 liposomal brand was born

  • 19.10.2022. godine – prva registracija lipozomalnog vitamina C u formi kapsula. Rodio se brend VITAREM C 500 lipozomalni. Nove formulacije omogućavaju bolju i efikasniju apsorpciju ovog značajnog vitamina i njegovu raspoloživost u telu.