Skip links

Vitarem linija

Nedostatak vitamina je realan problem. On može biti terapijski i profilaktički. Primena svežeg voća i povrća je često snižena, ne samo usled nedostataka ili ekonomskih razloga, već i usled promena načina života i drugačije ishrane. Nove formulacije i tehnološki pristupi su dali svoj doprinos u primeni vitamina. Lipozomalne forme su tehnološki napredne i zahvaljujući svojoj strukturi omogućavaju bolju apsorpciju iz sistema za varenje hrane i bolju biološku raspoloživost.
Jugoremedija je razvila svoje proizvode koristeći jedinstvene lipozomalne forme u prahu, koje su zahvaljujući modernim tehnološkim procesima sušenja bez negativnih efekta na kvalitet proizvoda i veličinu lipozoma.

Uskoro: Vitarem C 100 KIDS lipozomalni u direkt formi

Tags

Vitarem® C 500 liposomal

PREPORUČUJE SE: Vitarem® C 500 lipozomalni je dodatak ishrani koji sadrži lipozomalni vitamin C. U poređenju sa ne-lipozomalnim oblicima vitamina
• Jugoremedija

• Jugoremedija

Tags

Vitarem® C 500 lipozomalni

PREPORUČUJE SE: Vitarem® C 500 lipozomalni je dodatak ishrani koji sadrži lipozomalni vitamin C. U poređenju sa ne-lipozomalnim oblicima vitamina
• Jugoremedija

• Jugoremedija